Fundusze europejskie

Tytuł projektu (PL)
Opracowanie nowej technologii prania ozonowanego w tunelu pralniczym z autorskim systemem wykorzystania ciepła odpadowego

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej: znacząco udoskonalonej usługi prania w tunelu pralniczym.

Wdrożenie na rynek nowej usługi wymagało będzie opracowania innowacyjnych rozwiązań procesowych: technologii prania ozonowego z systemem wykorzystania ciepła odpadowego. Nowa usługa wykorzystywana będzie w procesach prania przemysłowego. Najważniejszymi grupami odbiorców rezultatu projektu będą podmioty z sektora medycznego, HoReCa oraz branża beauty.

Nowa usługa cechowała się będzie innowacyjnością w skali międzynarodowej. Kluczowymi aspektami stanowiącym o innowacyjności rezultatu projektu będą:

  • wykorzystanie ozonu w procesie prania w tunelu pralniczym,
  • wykorzystanie ciepła odpadowego do podgrzania wody płuczącej,
  • skrócenie czasu procesu prania w tunelu pralniczym,
  • obniżenie zużycia środków chemicznych,
  • poprawa żywotności pranych tekstyliów.

Projekt zakłada realizację dwóch etapów: jednego etapu badań przemysłowych i jednego etapu prac rozwojowych.

 

nr: POIR.01.01.01-00-0305/21

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka
Zakres: Projekty z regionów słabiej rozwiniętych

Czas realizacji 1.10.2021 do 31.12.2023

Wartość projektu
18 384 037,50

Kwota dofinansowania
11 030 422,50